Jiw ༔ Dha Dho Ling Foundation

Secretariat

  1. Chairman : Jigme Thupten
  2. Secretary : Tenzin Rabgay
  3. Accountant : Sherab Gyeltshen

 

Office

Jiw ༔ Dha Dho Ling Foundation
Jewphu, Paro

Email ID: jiwphu007@gmail.com

Contact no.: +975-17604448

Go Back