Rigzin Gatshel Chhoetshok

Secretariat

  1. Chairman   : Sherab Gyeltshen
  2. Secretary   : Thinley Dorji
  3. Accountant : Chimi Dorji

 

Office

Rigzin Gatshel Chhoetshok
Radhe, Trashigang.

Tele # +975-17759034

 

Go Back