Semchen Tshe-ther Tshogpa

Secretariat

  1. Chairman   : Phurpa Gyeltshen
  2. Secretary   : Choki Pelmo
  3. Accountant : Sonam Drukgyel

 

Office

Semchen Tshe-ther Tshokpa
Thimphu.

Tele # +975-17356477

 

Go Back