Thukten Sannga Tenpiling Chhoetshok

Secretariat

  1. Chairman   : Sangey Tenzin
  2. Secretary   : Chokey Gyeltshen
  3. Accountant : Ugyen Tshering

 

Office

Thukten Sannga Tenpiling Chhoetshok
Drizama, Chhokhorling, Pamagatshel.

Tele # +975-17742481

 

Go Back