ཀ་དག་གླིང་ཆོས་ཚོགས།

ཁྲི་འཛིན།     : ནག་འཕེལ།

དྲུང་ཆེན།     : བཀྲིས་བསྟན་འཛིན།

རྩིས་འཛིན་པ། : ལས་སྐྱིད་མོ།

 

 

ཡིག་ཚང་།

 

ཀ་དག་གླིང་ཆོས་ཚོགས།

བསམ་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་། བྲག་སྟེང་། ཀྲོང་གསར།

འགྲེམ་སྒྲོམ་ཨང་ ༨༣༢།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ +༩༧༥-༠༣-༥༤༠༣༡༠/༡༧༡༡༡༧༢༦

 

ཧེ་མ།


Hit Counter provided by Los Angeles Windows