འབྲུག་ཞི་བདེ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

ཁྲི་འཛིན།    : སྟག་ལུང་རིན་པོ་ཆེ།

དྲུང་ཆེན།     : ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།

རྩིས་འཛིན་པ། : ཀརྨ།

 

 

ཡིག་ཚང་།

 

འབྲུག་ཞི་བདེ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐྱིད་ཆུ། སྤ་རོ།
འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་ ༡༧༦༥༢༢༣༠

 

 

ཧེ་མ།


Hit Counter provided by Los Angeles Windows