ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས/འཐུས་མི

 

     བློན་པོ་ ཤེས་རབ་རྒྱལ་ཚན་  ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག

     ཁྲི་འཛིན།

      ཁྱད་ཡོན་ཐོ།    

 

 


 

     གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ།

     འཐུས་མི།

     གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ།

           

            ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 


 

   དྲགོས་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།

    འཐུས་མི།

    རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་གི་སྐུ་ཚབ།

          

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 

 


 

    དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

    འཐུས་མི།

    རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེའི་སྐུ་ཚབ།

     ཁྱད་ཡོན་ཐོ།

 

 

ཤུལ་མ།

 


 

ཤོག་ལེབ།


Hit Counter provided by Los Angeles Windows