«

»

Aug 04

དཔེ་ཆ་བཀྲམ་སྤེལ།

DSC02195

དཔེ་ཆ་བཀྲམ་སྤེལ།

༉ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༧/༢༠༡༥ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་གཏན་འཇོག་ཁང་ནང་འབད་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་བློན་པོ་དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དགུང་ལོ་ ༦༠ བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་དང་འབྲེལ་ ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ཐོ་བཀོད་ལས་གྲུབ་ཡོད་པའི་ ཆོས་ཚོགས་/གཞི་ཚོགས་ཚུ་ནང་དཔེ་ཆ་ ཆོས་སྤྱོད་ སྤྱོད་འཇུག་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ ཀཱ་རི་ཀཱ་རྩ་བ་དང་ཟླ་ཐོ་ལྡེ་མིག་ཚུ་ རིན་མེད་གཏོང་པའི་ཐོག་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་མཛད་གནང་ཡོད།།


Hit Counter provided by Los Angeles Windows