«

»

Sep 18

འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།

 

༉ འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་

སྤྱི་ཚེས་ ༡༤/༩/༢༠༡༢ ལུ་ མི་རྗེ་ཁྲི་འཛིན་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་

འཛིན་བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྒོ་འབྱེད་གནང་ཡི།


Hit Counter provided by Los Angeles Windows